Tedarikçi İlişkileri

Topçugiller'in hedef ve ilkelerine uyumlu, mevcut ve potansiyel iş ortakları ile karşılıklı güven ve işbirliğine dayalı, uzun vadeli iş ilişkileri kurmak, yürütmek ve geliştirmektir.

Topçugiller, rekabetçi olabilmek için yakın çevredeki tedarikçiler öncelikli olmak üzere, tedarik alternatiflerin tümüne değer verir.

Tedarikçiler ile artan işbirliklerinde üst düzey etkinliğe sahip, uyum ve bilgi paylaşımını mümkün kılan iletişim yapısı geliştirilir.

Topçugiller, modernleşmeye, insan kaynaklarına yatırım yapan, çevre ve insan sağlığına saygılı tedarikçileri tercih eder ve mevcut tedarikçilerinin bu konulardaki gelişimini destekler.

Topçugiller, kaliteli ürünü, zamanında, rekabetçi şartlarda sağlayabilen, kendi konusunda uzmanlaşmak için araştırmaya ve geliştirmeye önem veren, Çevre ve İş Güvenliği konularında ulusal ve uluslararası standardlara uygun üretim yapan, çağdaş yönetim anlayışına sahip firmalar ile uzun vadeli iş ilişkileri kurar.