Etik Kurallar

Topçugiller tarafından kabul edilen etik ilkeler, personeller tarafından kabul edilmekte ve uygulanmaktadır. Çeşitli sektörlerde her geçen gün artan faaliyet alanları ile Topçugiller, ilke ve kurallar oluşturmayı zorunlu hale getirmiştir.

Etik ilke ve kurallarımız şu şekildedir :

Verilen söz ve taahhütlerin zamanında yerine getirilmesi,

Çalışan sorumluluk ve yükümlülükleri,

Etkin zaman kullanımı,

Toplum ile olan ilişkiler,

Şirket ve kişisel bilgilerin gizliliği.